Historie

100% oppetid
Ingen hendelser i 10 dager!
Intermittent performance issues and errors
Crelate Talent / Crelate (Core)
Ingen hendelser i rundt 2 måneder!
Ute av drift
Crelate Talent / Crelate (Edge)
Ingen hendelser i rundt 2 måneder!
Ute av drift
Crelate Talent / Crelate (Edge)
Ute av drift
Crelate Talent / Crelate (Edge)
Ingen hendelser i 7 dager!
Cloudflare / 502 Gateway Issues
Crelate Talent / Crelate (Edge)