Historie

100% oppetid
Ingen hendelser i rundt 1 måned!
Ute av drift
Crelate Talent / Crelate (Edge)
Ute av drift
Crelate Talent / Crelate (Edge)
Ingen hendelser i 7 dager!
Cloudflare / 502 Gateway Issues
Crelate Talent / Crelate (Edge)